DroCom kruipruimte isolatie

Kruipruimte isolatie, waarom? 

Minder energieverbruik is goed voor het milieu. Dat kan door uw huis goed te isoleren. Hierdoor gaat minder warmte verloren, hoeft de verwarmingsketel minder vaak te branden en daalt het verbruik van de fossiele brandstof gas.

Kruipruimte isolatie door DroCom

Kruipruimte isolatie is een effectieve manier van energiebesparing, en meestal niet ingrijpend. Daarnaast levert kruipruimte isolatie ook meer comfort op in huis, wegens een gelijkmatiger temperatuur en minder vocht vanuit de kruipruimte.

Wanneer u kiest voor kruipruimte isolatie, dan wordt op de bodem van de kruipruimte isolatie aangebracht. Dit voorkomt voorkomt vocht en stank in huizen. De laag lucht tussen de DroCom isolatiechips en de begane grondvloer wordt warmer, hierdoor wordt ook de vloer warmer. De isolatiewaarde van kruipruimte isolatie is gelijk of beter dan directe vloerisolatie vanaf bepaalde laagdiktes.

Kruipruimte isolatie bespaart energie

Kruipruimte isolatie van DroCom kenmerkt zich door de superieure, door TNO aangetoonde, isolatiewaarde. De isolatiewaarde van het gebruikte product is belangrijk. Immers u wilt jaarlijks het hoogste rendement (energiebesparing) halen op uw investering. Drocom kruipruimte isolatie heeft een significant hogere isolatiewaarde kunnen realiseren door continu onderzoek. Hoeveel energie u bespaart met kruipruimte isolatie is afhankelijk van uw stookgedrag en andere factoren. Een energiebesparing van maar liefst 3-7m3 aardgas per m2 is haalbaar.

Kruipruimte isolatie zonder belemmeringen

De kruipruimte dient voor het kunnen bereiken van uw leidingwerk als electriciteitbekabeling, gas en riolering. Bij kruipruimte isolatie van DroCom blijven deze faciliteiten bereikbaar. DroCom kruipruimte isolatie is namelijk een los materiaal dat eenvoudig opzij kan worden geschoven voor werkzaamheden in de kruipruimte. Loodgieterswerk, een kabel trekken, het blijft allemaal mogelijk.

Voorkom vochtproblemen met kruipruimte isolatie van DroCom

Met DroCom isolatie voor de kruipruimte voorkomt u vochtproblemen in huis. De polystyreen isolatiechips kan desnoods op water worden aangebracht. 

Kruipruimte isolatie voorkomt vochtproblemen

DroCom kruipruimte isolatie wordt ook veel toegepast door zwambestrijders en vloerrenovatiebedrijven. Isolatie van de kruipruimte verlaagt de relatieve luchtvochtigheid, waardoor vochtliefhebbende schimmels en zwammen geen kans krijgen. Houten vloeren worden zo beschermd tegen rot.

Een laag DroCom scheidt de koude bodem van de warme vloer. Hierdoor condenseert de waterdamp uit de lucht op de bodem van de kruipruimte. De relatieve vochtigheid en verdamping door de vloer naar de woning wordt sterk verminderd.

DroCom kan op water worden aangebracht dat eventueel in de kruipruimte aanwezig is. De aangebrachte laag polystyreen isolatiechips blijft namelijk drijven en de isolerende en vochtwerende werking behouden. Er is dus geen verspilling van materialen (en dus kosten) door materiaal in het water.

Kruipruimte isolatie voor iedereen

Nieuwbouwhuizen hebben reeds kruipruimte isolatie, maar bij veel oudere huizen ontbreekt vaak een (goede) isolatie van de kruipruimte. Steeds meer huiseigenaren, woningcorporaties en overheden zien het belang in van energiebesparing en laten dan ook alsnog isolatie aanbrengen. De opbrengst (energiebesparing) van vloerisolatie is immers groter dan de investering.

Het aanbrengen van kruipruimte isolatie kan meestal binnen twee uren worden voltooid en geeft nauwelijks overlast. Belangrijk is wel dat de kruipruimte toegankelijk en hoog genoeg is voor een persoon om het isolatiemateriaal aan te brengen. Ook indien dit niet het geval is kan er vaak met methodes, die wel wat langer duren, toch kruipruimte isolatie worden aangebracht.

Kruipruimte isolatie draagt bij aan verminderdering van de CO2-uitstoot

Kruipruimte isolatie vermindert het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2.  Hiermee draagt het bij aan een CO2-uitstoot vermindering van 250-1100 kg per woning per jaar. Kruipruimte isolatie is dus goed voor het milieu en uw portemonnee.

Kruipruimte isolatie met de beste brandklasse

De brandklasse wordt bepaald volgens NEN 6065. Dit geeft de mate aan waarin brandbaar materiaal bijdraagt aan de brandvoortplanting. Hierbij worden vijf klassen onderkend; klasse 1 geeft het beste en klasse 5 geeft het slechtste resultaat. Brandklasse 1 is beter dan 1-2, 2, 2-3 enz. DroCom kruipruimte isolatie heeft brandklasse 1 volgens NEN 6065. Geen enkel ander chip variant heeft deze hoge score.